TÌM HIỂU HỆ THỐNG GIÁO DỤC CỦA NEW ZEALAND

Ở mọi cấp độ học tập, New Zealand có thể cung cấp cho bạn một nền giáo dục chất lượng cao giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Hãy cùng CG Education tìm hiểu về Khung trình độ của New Zealand, các loại trường học và cơ sở giáo dục khác nhau.

Các bậc học – Khung trình độ của New Zealand

Khung trình độ của New Zealand (NZQF – New Zealand Qualifications Framework) là một hệ thống công nhận trình độ và chất lượng của các bằng cấp được cung cấp bởi các nhà cung cấp giáo dục New Zealand.

Tất cả các bằng cấp được liệt kê trên NZQF đều đi kèm với sự đảm bảo về chất lượng được công nhận và tin cậy trên toàn thế giới.

Khung trình độ của New Zealand có 10 cấp độ:

  • Cấp độ 1-4 bao gồm Chứng chỉ Thành tích Giáo dục Quốc gia (NCEA) – bằng cấp chính trong các trường trung học và đào tạo nghề cơ bản.
  • Các cấp độ 5-6 bao gồm các chứng chỉ và bằng cấp nghề.
  • Cấp độ 7-10 bao gồm bằng cấp, trình độ sau đại học và sau đại học.

Trình độ học tập của NZQF cho biết mức độ nâng cao của trình độ chuyên môn. Nó cũng có liên quan đến thị thực làm việc sau khi tốt nghiệp cho sinh viên quốc tế ở New Zealand.

Giáo dục đại học (từ 18 tuổi trở lên)

New Zealand có tám trường đại học do nhà nước tài trợ, 16 Học viện Công nghệ và Bách khoa (ITP) đã được hợp nhất thành Viện Kỹ năng và Công nghệ Te Pūkenga- New Zealand (NZIST) và khoảng 550 Cơ sở Đào tạo Tư nhân (PTE), bao gồm các trường Anh ngữ.

Trường học (5-18 tuổi)

Các trường học ở New Zealand là trường công lập (85% trẻ em theo học), trường công lập (có thể dựa trên đức tin hoặc sử dụng phương pháp giảng dạy chuyên biệt) hoặc trường tư thục.

Trường phổ thông trung học (13-18 tuổi, lớp 9-13 )

Học sinh tại các trường trung học – còn được gọi là trường cấp 3 hoặc trung học cao đẳng (college) – tích cực học để đạt được Chứng chỉ Quốc gia về Thành tích Giáo dục (NCEA). Các trường trung học cũng cung cấp một số môn học nghề, chẳng hạn như môn du lịch và máy tính. Một số trường cũng cung cấp các chương trình Kỳ thi Quốc tế Cambridge và Tú tài Quốc tế (IB)

Trường trung học cơ sở (11-12 tuổi, lớp 7-8 )

Trường trung học cơ sở là cầu nối giữa trường tiểu học và trường trung học phổ thông. Giáo dục tiểu học bắt đầu từ Lớp 1 và tiếp tục cho tới Lớp 8. Lớp 7 và 8 được dạy tại trường tiểu học hoặc tại trường trung học cơ sở riêng biệt.

Trường tiểu học (5-10 tuổi, lớp 1-6 )

Học sinh tại trường tiểu học được dạy những môn học theo Chương trình giảng dạy quốc gia New Zealand: Tiếng Anh, các môn nghệ thuật, y tế và giáo dục thể chất, ngôn ngữ, toán học và thống kê, khoa học, khoa học xã hội và công nghệ. Khả năng đọc, viết và toán học của các học sinh thường xuyên được đánh giá theo chuẩn mực trình độ tuổi của các em, dựa vào các tiêu chuẩn quốc gia của New Zealand đề ra.