TRẠI HÈ ANH QUỐC UK – CGCAMPS 2023

Là chương trình Trại hè nhằm nâng cao vốn tiếng Anh 1 cách vô cùng hiệu quả cho học sinh từ 07 tuổi trở lên. Giúp học sinh làm quen với một trong những nền...

TRẠI HÈ ANH QUỐC UK – CGCAMPS 2022

Là chương trình Trại hè nhằm nâng cao vốn tiếng Anh 1 cách vô cùng hiệu quả cho học sinh từ 06 tuổi trở lên. Giúp học sinh làm quen với nền giáo dục tiên...