TRẠI HÈ MAPLE LEAF CANADA 2023

Trại hè Maple Leaf Canada 2023 mang đến trải nghiệm thực tế thú vị cho học sinh cấp trung học Việt Nam tại Canada. Chương trình được thiết kế đa dạng các...