Chương trình khuyến mại đăng kí sớm nhận ưu đãi 9 triệu đồng/ học sinh trước ngày 31/11/2023. 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Công ty TNHH tư vấn giáo dục Camp Global.

Địa chỉ giao dịch: 2nd Floor, Dynamic Building, No.38/55 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Hanoi.

Tel: 024 66 56 44 11       Hotline: 0988 831 583/0889 022 099

Email: info@cgcamps.com hoặc cgcamps.vn@gmail.com

Website: https://cgcamps.com/

   

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẠI HÈ