Điểm nổi bật xuyên suốt và lồng ghép trong chuyến đi và nội dung học tập đó chính là giúp học sinh hiểu được sở thích của bản thân, khai phá những tiềm năng của các bạn, được định hướng dựa trên các trắc nghiệm tính cách,cũng như giúp các bạn có đường hướng về nghề nghiệp trong tương lai khi các bạn lên những bậc học cao hơn tại Cao Đẳng, Đại học.

THÔNG TIN LIÊN HỆ: Công ty TNHH tư vấn giáo dục Camp Global.

Địa chỉ giao dịch: 2nd Floor, Dynamic Building, No.38/55 Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Hanoi.

Tel: 024 66 56 44 11       Hotline: 0988 831 583/0889 022 099

Email: info@cgcamps.com hoặc cgcamps.vn@gmail.com

Website: https://cgcamps.com/

ĐĂNG KÝ THAM GIA TRẠI HÈ