TRẠI HÈ KIWI NEW ZEALAND 2023

TRẠI HÈ KIWI NEW ZEALAND 2023   NÂNG CAO KHẢ NĂNG NGOẠI NGỮ, KỸ NĂNG MỀM VÀ TRẢI NGHIỆM DU HỌC TẠI TRƯỜNG CÔNG NEW ZEALAND. Là chương trình Trại hè đặc biệt...

Trại hè New Zealand CG 2020 – KIWI CAMP 2020

Độ tuổi: 11 tuổi đến 18 tuổi. Thời gian: 4 tuần Dự kiến xuất phát: 06/06/2020 – 04/07/2020