Trại hè New Zealand CG 2020 – KIWI CAMP 2020

Độ tuổi: 11 tuổi đến 18 tuổi. Thời gian: 4 tuần Dự kiến xuất phát: 06/06/2020 – 04/07/2020