TRẠI HÈ THỤY SĨ SWITZERLAND 2023 ZERO -TO-HERO

Trại hè Thụy Sĩ Switzerland 2023 mang đến trải nghiệm thực tế thú vị cho học sinh Việt Nam tại Thụy Sĩ. Trại hè Thụy Sĩ là một chương trình trại hè đúng...

Trại hè Thuỵ Sĩ – SWITZERLAND CAMP 2020

Độ tuổi: 6 đến 18 tuổi. Thời gian: 3 tuần Dự kiến xuất phát: 2020 – 04/07/2020