Chứng chỉ nghệ thuật ẩm thực Cấp 4

Yêu cầu đầu vào Tối thiểu 18 tuổi Yêu cầu tiếng Anh ILETS 5.5 Học sinh quốc tế cần có môn Sinh học ở bậc THPT Cơ hội việc làm Đây là lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao với nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn nên khi đáp ứng đủ điều kiện, […]

Xem tiếp

Khóa học nghề tại trường Cao đẳng Ignite

Chứng chỉ Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe – 2023 Kì nhập học năm 2023: Ngày 27 tháng 3 năm 2023 Ngày 1 tháng 5 năm 2023 Ngày 5 tháng 6 năm 2023 Ngày 10 tháng 7 năm 2023 Ngày 14 tháng 8 năm 2023 Ngày 18 tháng 9 năm 2023 Ngày 23 tháng 10 […]

Xem tiếp