Trại hè sáng tạo nghệ thuật Singapore 2020 – Drama camp Singapore 2020

Thời gian: 2 tuần 
Học sinh: Từ 6 đến 12 tuổi.
Lịch học cơ bản từ thứ 2 đến thứ 6

Du học hè Singapore – Corp Gift 2020

Phù hợp với những học sinh từ 13 đến 22 tuổi.
Thời gian: Từ 4 tuần
Thời gian học: 6 tiếng/ngày từ 9.00 – 16.00 hàng ngày từ thứ 2 đến thứ 6

Trại hè Thuỵ Sĩ Corpgift 2020 – SWITZERLAND CAMP 2020

Độ tuổi: 6 đến 18 tuổi.
Thời gian: 3 tuần
Dự kiến xuất phát: 2020 – 04/07/2020

Trại hè New Zealand Corpgift 2020 – KIWI CAMP 2020

Độ tuổi: 11 tuổi đến 18 tuổi.
Thời gian: 4 tuần
Dự kiến xuất phát: 06/06/2020 – 04/07/2020

Trại hè Singapore Corpgift 2020

Độ tuổi: 6-18 tuổi
Thời gian: 1-2 tuần
Dự kiến xuất phát: 2020 – 04/07/2020